مسابقه

برگزاری مسابقه از دیگر فعالیت های شرکت برکه خلاقیت شریف می باشد. ما با تولید اپلیکیشن کوئیزنت با هدف گسترش جامعه آماری مخاطبان(پاسخگویان) در نظرسنجی ها و کمپین های آماری و به روز نگه داشتن اطلاعات کاربران این امکان را فراهم کردیم تا فرد با پاسخگویی به سوالات در گونه ها و دسته های مختلف اطلاعات عمومی و تخصصی خود را به آزمایش گذاشته و آنها را افزایش دهد. ما در این اپلیکیشن که هدف اصلی آن پاسخگویی به سوالات بیشتر و بیشتر از سوی شرکت کننده است با تعبیه جوایز سعی کردیم تا شرکت کننده را به پاسخگویی به سوالات بیشتر ترغیب کنیم.
این اپلیکیشن در نسخه های اندروید،IOS  و وبسایت قابل استفاده است. در اپلیکیشن کوئیزنت می توانید یک نفره یا دو نفره و آنلاین امتیاز بگیرید.